Puettava teknologia ja älykkäät laitteet rakennusteollisuudessa

Työturvallisuuden parantamiseksi on olemassa jo useita erilaisia teknologiaratkaisuja rakennusalalle. Tässä artikkelissa esittelemme näistä muutaman.

Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR)

Lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää todella tehokkaasti rakennusalalla lisäämään työturvallisuutta erityisesti työntekijöiden kouluttamisessa sekä työmaaprojektien että laitekoulutuksien osalta. Virtuaalitodellisuutta käyttämällä työntekijät voivat päästä käsiksi esimerkiksi suljettuihin tiloihin ja korkeisiin ympäristöihin ilman, että heidän tarvitsee fyysisesti olla läsnä. Tällöin tietyt rakennusprojektin osat tapahtuvat turvallisessa ja hallitussa ympäristössä. Vaikka VR-simulaatioita on käytetty vuosien ajan esimerkiksi sotilaiden ja lentäjien koulutuksessa, hyötyvät niistä samalla tavalla myös esimerkiksi koneiden kuljettajat, nosturikuskit, kaivinkonekuskit ja myös vaikkapa muuraajat ja hitsaajat.

Lisätty todellisuus (augmented reality) lisää myös osaltaan huomattavasti työmaiden turvallisuutta. Lisättyä todellisuutta voidaan käyttää esimerkiksi yksityiskohtaisempien työturvallisuusohjelmien laatimiseen tai laitteiden ohjaamisessa tarvittavaan koulutukseen oikeilla laitteilla. Lisäksi lisättyä todellisuutta voidaan käyttää rakennustyömailla työskentelevien työntekijöiden päivittäisessä elämässä. Työntekijöiden kypärään ja suojalaseihin voidaan integroida lisätyn todellisuuden näyttö, jolla varmistetaan että heillä on tarvittavat suojaimet ja että työtehtävät suoritetaan turvallisesti. Tämä tapahtuu digitaalisella työturvallisuuslistalla, joka voidaan siirtää kaikkien työntekijöiden älykypäröihin. Työturvallisuuspäälliköt ja työntekijöitä kouluttavat toimihenkilöt voivat tarkkailla älykypäröiden avulla mitä työntekijät näkevät ja seurata heitä työskentelyn aikana.

Puettava teknologia

Älykypärien lisäksi on muitakin puettavan teknologian ratkaisuja, joilla voidaan seurata työntekijöitä ja työmaita työturvallisuuden lisäämiseksi. Puettavaa teknologiaa käytetään jo nykyään työmailla erityisesti henkilösuojaimissa, joita ovat kypärien ja suojalasien lisäksi muun muassa työhanskat, turvaliivit ja työsaappaat. Työvaatteita ja työvarusteita voidaan varustaa erilaisilla paikannusjärjestelmillä ja antureilla, langattomilla verkkoyhteyksillä sekä vaikkapa sähköverkon jännitettä ilmaisevilla antureilla ja muilla vastaavilla ratkaisuilla, jotka seuraavat työntekijöiden työtehtäviä, toistuvia liikkeitä ja työasentoja tai vaikkapa kaatumisia.

Lisäksi paikannusjärjestelmillä voidaan merkitä virtuaalisesti työmaiden eri alueita niin, että työturvallisuutta valvovat henkilöt voivat rajoittaa tai varoittaa eri alueille pääsyä. Kun työntekijä esimerkiksi vahingossa menee virtuaalisesti merkatulle alueelle, kertovat hälytysvalot tai äänet siitä, että kyseinen alue on vaarallinen. Lisäksi erilaisilla älyvaatteilla voidaan tulevaisuudessa seurata esimerkiksi työntekijöiden pulssia ja ihon lämpötilaa. Niitä voidaan käyttää myös esimerkiksi tarkistamaan sitä, onko työntekijä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen. Työntekijöiden säännölliset tarkastukset voivat ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Työmaa-alueille asennettavat anturit

Työmaa-alueille asennettavilla antureilla voidaan valvoa koko työmaata. Anturit voivat mitata esimerkiksi rakennustyömaan melutasoa, pölyä, kemiallisia yhdisteitä sekä ilman lämpötilaa ja koostumusta, jotta esimerkiksi myrkyllisten aineiden vuodot saadaan kuriin ennen kuin ne vaikuttavat työntekijöiden terveyteen. Kun antureita on asennettu kattamaan koko työmaa, ne hälyttävät työntekijöitä heti, kun vaarana on altistuminen.

Dronet työmailla

Droneja voidaan käyttää työmailla useilla eri tavoilla. Droneilla voidaan tehdä esimerkiksi lyhyitä tarkistuksia ja niitä voidaan käyttää tunnistamaan päivittäisiä vaaroja ja ongelmakohtia. Niillä voidaan myös seurata työntekijöitä niin, että he toimivat turvallisesti. Droneja voidaan tavallisen videokuvauksen ja valokuvauksen lisäksi käyttää myös erilaiseen työmaamallinnukseen. Näiden lisäksi erityisesti vaaralliset työtehtävät voidaan teetättää droneilla paremmin kuin ihmisillä. Tällaisia työtehtäviä ovat esimerkiksi korkeiden tai vaarallisten kohteiden tarkastukset. Tämä ei kuitenkaan vähennä työntekijöiden tarvetta, mutta sen sijaan työntekijät tulee uudelleenkouluttaa uusiin työtehtäviin.

Robotit rakennusalalla

Nykyaikaiset robotit ovat hyviä tekemään sellaisia työtehtäviä, jotka ovat yksinkertaisia ja toistuvia. Tämän vuoksi nykyään käytetään esimerkiksi tiilien pinoamiseen tai sidontaan liittyviä robotteja. Kun robotti on kerran asennettu, se voi toimia jatkuvasti suorittaen erilaisia ihmiselle tylsiksi käyviä työtehtäviä nopeammin ja tarkemmin kuin ihminen. Robottien ei tarvitse nukkua välillä tai pitää taukoja, eivätkä ne väsy nostamaan painavia kuormia, levittämään laastia tai asettamaan tiiliä. Kuitenkin vaikka robotteja käytettäisiin tällaisiin toistuviin työtehtäviin, tarvitaan ihmisiä edelleen tekemään osa työstä. Kaikissa työtehtävissä vaaditaan edelleen työntekijöitä asentamaan robotit ja alustamaan ne ennen työtehtävän aloittamista. Kaiken kaikkiaan teknologialla rakentamisesta saadaan tehokkaampaa ja turvallista.