Rakennusteollisuus ja teknologia

Mitä yhteistä on kannettavilla rakennustyövälineillä, betoniautolla ja uudenaikaisilla, gps-varustetuilla kaivinkonejärjestelmillä?

Yleisin vastaus toki on, että nämä ovat laitteita, joita käytetään rakennusteollisuudessa päivittäin, sadoilla rakennustyömailla ympäri Suomea. Toisaalta hyvä vastaus on myös, että ne ovat kaikki erilaisia laitteita, joita ei käytetty Suomen rakennusteollisuudessa silloin, kun esimerkiksi maan suuria kaupunkeja rakennettiin. Harva nykyisistä rakennustyömailla olevista, hyvin tavallisista asioista oli käytössä yli 50 vuotta sitten.

Rakennusteollisuus kehittyy teknologian mukana

On vaikea yrittää keksiä sellaista rakennusalan työtehtävää, jossa ei käytettäisi nykypäivänä teknologiaa. Jos käytössä ei olisi esimerkiksi perinteisiä sähkötyökaluja, kuten poria ja pyörösahoja, laudat sahattaisiin ja rei´itettäisiin käsivoimin. Ilman raskasta työtä tekeviä laitteita esimerkiksi malminkaivuu kaivoksilla tai tavallisten perustuksien tekeminen olisi täysin käsityötä. Työntekijät louhisivat kaivoksilla kiviainesta käsin, ja ilman esimerkiksi nostureita, ei nykyisenkaltaisia kerrostaloja voitaisi rakentaa.

Teknologinen kehitys on vienyt rakennustekniikkaa ja koko rakentamisen toimialaa viimeisen sadan vuoden aikana paljon eteenpäin. Tämän vuoksi on outoa, että vielä nykyäänkin rakennustyömailla esiintyy muutosvastarintaa uusia teknologioita kohtaan. Teknologian avulla on nykyään mahdollista rakentaa korkeampia ja parempia rakennuksia, ja teknologia on myös tehnyt rakennustyöntekijöistä tehokkaampia ja koko alasta turvallisemman. Teknologian kehityksen kasvun mukana on kasvanut myös rakennusteollisuuden tuottavuus, ja muiden seikkojen ohella ovat parantuneet myös esimerkiksi kommunikaatio ja rakennustarkastuksen eri osa-alueet.

Minkälaisia teknologioita rakennusteollisuudessa käytetään?

Rakennushankkeet ovat nykyään kokonaisvaltaisempia ja paljon monimutkaisempia kuin ennen. Uusia teknologioita syntyy rakennusalalle kuin sieniä sateella. Sellaiset teknologiat, jotka saattoivat näyttää futuristisilta ja mahdottomilta 20 vuotta sitten, ovat nykyään täysin arkipäiväisiä. Tällaisia sovelluksia ovat muun muassa 3D-tulostaminen, mobiilissa käytettävät sovellusratkaisut, autonomisesti toimivat raskaat laitteet, kuorma-autojen ja koneiden anturijärjestelmät, 5G-yhteydet ja asioiden internet (IoT) -ratkaisut.

Nämä kaikki ratkaisut ovat jo täällä, ja niitä käytetään viimeistään seuraavan parin vuoden aikana useilla työmailla kaikkialla maailmassa. Vaikka itse rakennusalalta voi löytyä muutosvastarintaa, erityisesti sijoittajat ovat povanneet rakennusalan teknologialle suurta kasvua. Tässä blogissa käymme läpi laajemmin niitä rakennusteollisuuden ja muun liiketoiminnan osa-alueita, joilla teknologia vaikuttaa tulevaisuudessa eniten.

Tuottavuuden kasvu rakennusteollisuudessa

Jos ajatellaan rakennusteollisuutta kokonaisuutena, sen tuottavuus ja työmenetelmät ovat pysyneet suhteellisen samanlaisina vuosikymmenien ajan. Perinteinen ja Suomessakin käytössä oleva tyyli on se, että yksi yritys suunnittelee rakennuksen, ja toinen yritys tai yritysrypäs, tarjouskilpailun jälkeen, rakentaa sen käyttäen hyväkseen lukuisia alihankkijoita. Tämä tekee rakennusprojektista hajautetun ja jakaantuneen.

Rakennusteollisuuden yleistä tuottavuuden kehitystä vaivaa se, että kyseessä ei ole tavallinen tehdastuotanto, vaan jokainen työmaa on erilainen suhteessa toisiinsa ja sisältää omat haasteet ja riskit. Tämä vaikeuttaa eri prosessien parantamista ja tehostamista huomattavasti, eikä samanlaista kehitystä esimerkiksi laitteiden tai koneiden toiminnassa olla nähty kuin vaikkapa tuotannossa ja muussa teollisuudessa, vähittäiskaupasta puhumattakaan.

Rakennusyritykset ovat tällä vuosikymmenellä heränneet aivan uudella tavalla uuteen tekniikkaan, ja toisaalta nykyään teknologia on sillä tasolla, että sitä voidaan oikeasti hyödyntää rakennusteollisuudessa. Ne yritykset, jotka alkavat alusta asti käyttää kyseisiä teknologioita hyödykseen, ovat etulyöntiasemassa kilpailutilanteen kiristyessä.

Uusia teknologioita hyödyntävät yritykset ovat tuottavampia, ja toteuttavat hankkeet paremmassa aikataulussa huomioimalla muutkin asiakkaiden tarpeet paremmin. Toisin sanoen ne yritykset, jotka eivät hyödynnä uutta teknologiaa liiketoiminnassaan, tippuvat valitettavasti pikku hiljaa kelkasta. Tämä johtuu siitä, että niiden kilpailukyky kärsii verrattuna niihin, joiden pitkän ajanjakson suunnitelmaan näiden teknologioiden käyttö kuuluu.

Uuden teknologian ratkaisut muilla aloilla

Rakennusteollisuuden lisäksi uudet teknologiaratkaisut lisäävät tuottavuutta toki muillakin aloilla, kuten vähittäiskaupassa. Erityisen paljon teknologiasta ovat hyödyntyneet sekä vähittäiskauppa että teollisuus maksamisen palvelujen osalta. Erilaiset digitaaliset maksupalveluratkaisut ovat tehneet liiketoimista ja asioimisesta huomattavasti helpompaa, jonka lisäksi maksamisen turvallisuus on lisääntynyt huomattavasti. Käytännössä kaikki ostamisen vaiheet ovat tietyllä tavalla kehittyneet teknologian mukana, aina tilaamisesta maksutapahtumaan asti. Tämä pätee myös rakennusteollisuuden osalta.