Rakentamisteollisuuden ohjelmistot ja modulaarirakentaminen

Jo nykyäänkin on olemassa erilaisia mobiilisovelluksia ja tietokoneohjelmistoja, jotka auttavat rakennusprojektin hallinnassa ja kaikissa projektin vaiheissa. Ohjelmistoja ja appseja löytyy joka lähtöön. On erillisiä suunnitteluohjelmistoja rakennusten rakentamista edeltävään suunnitteluprosessiin esimerkiksi arkkitehdeille ja insinööreille. On myös ohjelmistoja projektinhallintaan ja rakennusprojektin aikatauluttamiseen sekä lisäksi erilaisia raportointiin, viestintään ja paperitöihin liittyviä sovelluksia. Kaikki nämä sovellukset ovat erilaisia teknologisia ratkaisuja, jotka auttavat rakennusprojektien tehostamisessa ja parhaimmillaan ne parantavat projektien tuottavuutta.

Ohjelmistot ja mobiili

Nykyään valtaosa mobiiliohjelmistoista on pilvipohjaisia, jolloin ne ovat käytettävissä kaikkien päätelaitteilla yhtä aikaa. Esimerkiksi asiakirjoihin voi päästä käsiksi mistä ja milloin tahansa, vaikka ne eivät olisi erikseen ladattuina omalle päätelaitteelle. Päätelaite voi olla esimerkiksi tietokone tai älypuhelin. Pilvipohjaisuus mahdollistaa myös tiedostojen, aikataulujen ja projektinhallinnan päivittämisen heti kun se on tarpeellista. Tämä ennaltaehkäisee virheiden tapahtumista rakennusprojektien aikana, kun ainoastaan päivitetyt versiot ovat käytettävissä.

Mitä hyötyä mobiilisovelluksista on rakennusalalla?

Mobiililaitteet mahdollistavat langattoman tiedonsiirron salamannopeasti, joten rakennustyömaiden tilannekatsaus siirtyy päivittäin reaaliaikaisesti rakennustyöntekijöiltä rakennusmestareille ja suunnittelijoille. Pilvipohjaiset järjestelmät mahdollistavat sen, että työntekijät voivat lähettää nopeasti esimerkiksi raportteja, aikaleimattuja kortteja omasta työ-ajasta, rekisteritietoja rakennustyömaasta ja muita sellaisia asiakirjoja, jotka ovat ennen olleet vain paperilla. Toisaalta entisaikaan kyseiset asiakirjat ovat vaatineet myös työnjohdon fyysisen oleskelun rakennustyömaalla.

Tällainen uuden teknologian kehitys säästää parhaimmillaan satoja, ellei jopa tuhansia työtunteja vuosittain. Entisaikaan on käytetty paljon aikaa esimerkiksi tietojen manuaaliseen syöttämiseen ja käsittelyyn. Myös tietojen hakeminen uuteen käyttöön on huomattavasti helpompaa kuin ennen. Monet ohjelmistoyritykset ovat muodostaneet erilaisia avoimen lähdekoodin rajapintoja, joilla tietojen liikkuminen toteutuu eri ohjelmistojen välillä vaivattomasti. Avoin rajapinta mahdollistaa eri ohjelmistoyritysten ohjelmistojen yhteensopivuuden. Tämä mahdollistaa entistä paremman projektinhallinnan myös yrityksen johtotasolla.

Modulaarirakentaminen tehostaa rakentamista huomattavasti

Rakennusteollisuudessa etsitään erilaisia konkreettisia ratkaisuja sille, miten projekteja saataisiin kustannustehokkaammiksi ja paremmiksi. Tässä modulaarirakentaminen on yksi vaihtoehto, sillä modulaarirakentaminen mahdollistaa tehokkaan ja nopean rakentamisen. Moduulirakentamisessa rakennuksen eri osia rakennetaan erikseen ja kuljetetaan vasta tämän jälkeen rakennustyömaalle. Moduulit asennetaan paikalleen ja kiinnitetään sen jälkeen rakennukseen. Modulaarirakentaminen mahdollistaa myös valtaosan työvaiheista tehtäväksi sisätiloissa, jolloin rakennusprojektista tulee turvallisempaa ja toisaalta myös laadukkaampaa.

Kun työmaaprojektien läpimenoa pyritään saamaan nopeammaksi, toimii modulaarirakentaminen ratkaisuna juuri tähän ongelmaan. Modulaarirakentamista käytetään usein sellaisissa projekteissa, joissa suunniteltavat rakennukset sisältävät toistuvia piirteitä. Tällaisia rakennuksia ovat muun muassa kerrostalot ja hotellit. Suomessa on yleistynyt myös omakotitalojen modulaarirakentaminen. Kun modulaarirakentamisen eri vaiheet tehdään sisätiloissa, voidaan eri työvaiheet suunnitella huomattavasti paremmin, jonka lisäksi muun muassa materiaalinkäsittely ja työvaiheiden tekeminen sarjassa ovat mahdollisia. Tällöin prosesseista tulee virtaviivaisia ja tehokaampia.

Modulaarirakentamisen edut

Modulaarirakentamista on kahta erilaista. Puhutaan tavallisesta modulaarirakentamisesta ja esivalmistettujen talojen rakentamisesta. Modulaarisessa rakentamisessa voidaan rakentaa esimerkiksi rakennuksen kokonaiset huoneet kalusteineen päivineen ennen kuin ne asennetaan osaksi rakennuksia. Esimerkiksi kylpyhuonerakentaminen on nykyään usein modulaarirakentamista. Moduulit voidaan myös liittää yhteen niin, että ne muodostavat suurempia tilaratkaisuja.

Modulaarirakentaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijöitä ei enää tarvittaisi. Itse asiassa modulaarirakentaminen on mullistanut myös työntekijöiden työolosuhteet. Töitä ei tarvitse tehdä ympäri vuoden kaikissa mahdollisissa sääolosuhteissa, vaan moduuleja rakennetaan siisteissä sisätiloissa. Lisäksi sisätiloissa rakentaminen tapahtuu paremmin valvotussa ympäristössä, jolloin etenkin toistuviin työvaiheisiin on myös helpompi kouluttaa uusia ihmisiä.

Jokaisessa eri työpisteessä työntekijöillä on tarvittavat työkalut ja materiaalit omien työtehtävien suorittamiseen, oli kyseessä sitten seinien rakentaminen tai sähköjohtojen asentaminen. Moduulirakennuksessa voidaan nykyään teknologian avulla suunnitella kokonaisia taloja ennen niiden asentamista perustuksilleen. Moduuleihin voidaan liittää esimerkiksi vesiputket, sähköjohdot ja muut johdotukset ennen asentamista.

Ohjelmistoratkaisut ja erilaiset konkreettiset uudet rakennustavat ovat esimerkkejä siitä, miten laajasti teknologia parhaimmillaan muokkaa koko asuinrakentamista. Parhaimmillaan esimerkiksi modulaarirakentaminen muokkaa uusien työn tekemistapojen mukana koko toimialaa.